Pärast inimese loomist asetas Looja inimese looduse keskele – teadaolevalt ei olnud Aadamal ja Eeval Eedeni aias n-ö kinnisvara.
Olen palju aastaid tegelnud aktiivselt matkamisega ja omandanud teadmisi, kuidas looduses toime tulla. Järgnevas lugudesarjas tahan jagada teiega nii praktilisi nõuandeid kui ka humoorikaid seiku minevikust.

Tekst Tõnu Jürgenson
Fotod Sindia Saar, erakogu

Esmalt aga vaatlen tänapäeva inimese suhet loodusega ning seda, kuidas see on viimastel aastatel meil ja mujal maailmas muutunud.
Kas inimene on osa loodusest või looduse kroon? See on filosoofiline küsimus.

Vähemalt teame koolist nii ajaloo kui ka loodusõpetuse tunnist, et inimene tuleb loodusest. Isegi kui uurida erinevaid usundeid, näeme, et pärast inimese loomist asetas Looja ta looduse keskele. Piiblis oli tegemist paradiisis asuva Eedeni aiaga, kus inimene eksisteeris koos kõigi võimalike loomaliikidega. Samuti ei kirjelda piibel kusagil seda, et inimene oleks ööbinud n-ö kinnisvaras.
 
LOODUSEST EEMALE. Oma eksistentsi alguses viljeles meie liik muude primaatidega suhteliselt sarnast elustiili − toitus korilusest ja küttimisest ning magas õues, koobastes või muude looduslike varjete all. Isegi siis, kui tekkisid esimesed asundused/külad, viljeles inimene kütt-korilase elustiili. Algelised inimesed pidid ellujäämiseks omandama üsna kiiresti vajalikud teadmised looduse kohta. Selline elustiil eeldas üsna harmoonilist suhestumist looduskeskkonnaga. Inimene pidi olema kiire kohanemisvõimega, et erinevates tingimustes toime tulla.

Loe artiklit täispikkuses ajakirja Looduses mainumbrist!