Tuttpütt naljalt veest välja ei tule ja ehitab isegi oma pesa ujuva saarena.
 
Tekst Olav Renno
Fotod Shutterstock
 
Tuttpütt on üldiselt tuntud lind, kuid vahel aetakse teda segi kauridega.
 
ÜKS TUNTUMAID OMA LINNUSELTSIS. Tuttpütt (Podiceps cristatus) on üks pütiliste seltsi 22 liigist, kellest Eestis on kohatud viit. Neist kolm – tuttpütt, hallpõsk-pütt ja sarvikpütt – on regulaarsed pesitsejad, väikepütti ja mustkael-pütti kohtab aga üsna harva. Muidugi pööravad meie linnuteadlased aasta linnu n-ö põhilise liigi jälgimise kõrval tavalisest rohkem tähelepanu ka tema lähisugulastele. Tuttpütt on üldiselt tuntud lind, aga mõnel pool aetakse teda segi kauridega.

/---/ Eestis pesitseb 2000−3000 tuttpütipaari, ent veel eelmise sajandi keskel oli nende asurkond peaaegu poole väiksem. Lõppeval kümnendil näib tuttpüttide arv taas pisut taandunud. Matsalu lahel on liigi pesitsemine Eve Mägi loenduste andmeil viimase 50 aasta kestel kahanenud 150 paarilt kolmveerandsajani. Mujalgi Eestis on nii arvukus kui ka leiukohad koomale tõmbunud.

Loe artiklit täispikkuses ajakirja Looduses jaanuarinumbrist!